Goshin-Jitsu / Shinkendo-Dojo Winterthur

KennyfotoDie Leitung hat

Kenny Koch Sensei

Winterthur / Switzerland

Dojo: Anton Graff Haus, Winterthur

1. Dan Toyama-Ryu

Shinkendo Shidoin

1.Kyu Kendo

Kontakt: koch-shimizu@bluewin.ch